Spieren voor Spieren

Wij zijn geen goed doel, we hébben een goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor de 20.000 kinderen in Nederland die een spierziekte hebben. Wij geloven dat we samen met medisch specialisten, het bedrijfsleven en alle (top)sporters in Nederland kunnen zorgen voor een betere kwaliteit van leven van kinderen met een spierziekte en hun familie en hen een beter perspectief voor de toekomst kunnen bieden. Dit doen we door gezonde spieren in te zetten voor zieke spieren, tijdens acties en evenementen waarbij sport(en) de hoofdrol speelt.

Het geld wordt besteed aan wetenschappelijke onderzoeken om te kunnen begrijpen wat spierziekten zijn, hoe ze ontstaan en hoe er toegewerkt kan worden naar gerichte oplossingen. Daarnaast willen we niet alleen de beste behandeling, maar ook de beste diagnostiek en zorg voor kinderen met een spierziekte realiseren. Tot slot willen we de kwaliteit van leven van kinderen verbeteren door de ontwikkeling van praktische hulpmiddelen te financieren. Door de Spieren voor Spieren Dag geven we invulling aan blijdschap voor de gezinnen.

Kijk voor meer informatie over Spieren voor Spieren op www.spierenvoorspieren.nl